Noodzaak van het project

Als ouder van een, ondertussen volwassen, kind met een diep verstandelijke beperking voel ik de zorg voor de toekomst in mij groeien.

Vragen zoals ‘wat moet er met mijn kind gebeuren als ik er niet meer voor kan zorgen, als ik er niet meer ben?’ spoken meer en meer door mijn hoofd.

Het is een zeer herkenbaar gegeven dat ouders van een kind met een beperking gaandeweg steeds meer met deze zorg geconfronteerd worden. Te meer omdat de realiteit deze zorg voluit bevestigt.

Zo zijn de wachtlijsten ondertussen aangegroeid tot 22000 mensen met een beperking waar er gewoon geen plaats voor is!

Wanneer mensen met een beperking de leeftijd van 21 jaar bereikt hebben, kunnen zij geen beroep meer doen op de voorziening waar zij tot dan toe verbleven of dagopvang verkregen. Vanaf 21 jaar dienen zij zich allemaal opnieuw te registreren op de centrale wachtlijst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Mensen staan dus jaren op die wachtlijst; Dit heeft uiteraard vele gevolgen voor de persoon in kwestie en voor heel het gezin – en familiesysteem.

Mensen met een beperking kunnen op deze manier hun leven niet verder uitbouwen, krijgen niet de nodige mogelijkheden om zichzelf verder te ontwikkelen, de nodige zorg blijft uit, mensen met een beperking worden op die manier ook sociaal geïsoleerd, enz.

Voor ouders houdt dit uiteraard een levenslange opdracht in die naargelang het ouder worden steeds zwaarder kan wegen ondanks het feit dat ze ook graag voor hun kind willen zorgen. Dikwijls dienen ouders ook hun werk op te geven ( en verliezen hun inkomen) om voor hun volwassen kinderen te zorgen want er is gewoon voor heel veel mensen geen oplossing. Een extra grote zorg als je alleenstaande ouder bent.

Als je hier even bij stil staat, voel je de wanhoop van deze vaststelling.

De situatie is ronduit schrijnend en er is geen soelaas op komst!

Dus als we een kans willen geven aan de toekomst van onze mensen met een beperking die er morgen alleen voor staan , moeten we zelf het heft in handen nemen!

Daarom richten we dit huis op dat aan deze mensen een warme thuis en een mooi toekomstperspectief kan bieden.