Bewoners

Wij staan open voor aanvragen van mensen met een fysieke, sensoriële en mentale beperking, tussen 21 en 35 jaar. Het opzet is dat onze Bindkrachtbewoners samen oud kunnen worden.

Wij willen hierbij rekening houden met de volgende elementen :

 • haalbare zorgzwaarte (vraag en aanbod afstemmen)
 • bereidheid tot engagement van het natuurlijk netwerk van de persoon met een beperking
 • ter beschikking hebben van een persoonsvolgend budget of het aanvragen ervan. Dit willen we samen ook verder uitzoeken indien nodig.
 • achter de visie staan van vzw Bindkracht met de uitgangspunten van eigen regie, solidariteit en inclusie.

 

Procedure

Elke aanvraag wordt grondig onderzocht. We zullen de volgende procedure hanteren.

 • Telefonisch contact
 • Huisbezoek, waarbij de kandidaat-bewoner aanwezig is
 • Contacten en bevragingen met reeds betrokken diensten, mits toelating bewoner/ouders
 • Tweede huisbezoek
 • Budgetpuzzel leggen
 • Doe-activiteiten ter afstemming tussen de bewoners

Om de intake zo objectief en gedegen mogelijk te laten verlopen, zullen we geregeld terugkoppelen in onze commissie.

Leden van de commissie :

 • Leen Beeusaert, pedagoge, Inhoudelijke coach van Bindkracht
 • Nadia Quintens, voorzitter vzw Bindkracht
 • Christine Demeyere, bestuurder vzw Bindkracht

 

 

Vzw Bindkracht stelt voor: open plaats in woon-en dagondersteuning

Vzw Bindkracht, een ouderproject in Landen, biedt een open plaats aan in een huis met intensieve woon- en dagondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit huis wil een warme, geborgen, veilige en huiselijke thuis vormen.

We werken kracht- en vraaggericht. We vertrekken tevens vanuit het solidariteitsbeginsel. Onder solidariteit verstaan we dat datgene wat ieder kan inbrengen, aangewend kan en mag worden voor alle betrokkenen, onder meer op financieel vlak (pvb). Tot slot zetten we in op inclusie. Naast de inzet van een stevig professioneel team steunen we op een betrokken vrijwilligerswerking die zowel persoons-als projectgebonden een waardevolle pijler vormt.*

De groep bestaat momenteel uit 12 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende beperkingen. Het is een heterogene groep: mannen en vrouwen, lichte en zware zorgnood. Er is zowel overdag als ‘s nachts begeleiding aanwezig. Overdag ondersteunen we de bewoners tijdens een kwaliteitsvolle dagbesteding in ons atelier (geïntegreerd in de villa). We houden hierbij rekening met de individuele doelstellingen, wensen en noden van onze bewoners en hun netwerk. Het residentiële verblijf kan gaandeweg opgebouwd worden.  

Ben je op zoek naar woon-en dagondersteuning? Heb je een lichte tot matige verstandelijke beperking, ben je tussen 21j en 35j, ben je niet-rolstoelafhankelijk en beschik je over een persoonsvolgend budget ? **

Is er bereidheid tot engagement van je eigen netwerk?  Staan jullie samen achter de visie en uitgangspunten van vzw Bindkracht?

Vraag dan vrijblijvend een gesprek aan om kennis te maken met vzw Bindkracht. Hiervoor maak je een afspraak met Nadia Quintens. Als je graag bij ons komt wonen, dan bieden we een voortraject  aan van meerdere maanden samen met de pedagogisch verantwoordelijke om na te gaan of de zorgvraag een goede match kan zijn met het aanbod in vzw Bindkracht.

Neem gerust al eens een kijkje op onze website: www.vzwbindkracht.be Neem voor meer informatie contact op met Nadia Quintens via 0475/65.06.13 of via nadia@vzwbindkracht.be

* Wegens de corona-maatregelen kunnen persoonsgebonden vrijwilligers momenteel geen deel uitmaken van onze werking. 

** aanbod

 • Het aanbod staat niet open voor mensen met ernstige gedragsproblemen
 • Het aanbod staat niet open voor mensen met complexe medische problematiek

 

Inschrijvingsformulier