Bewoners

Wij staan open voor aanvragen van mensen met een fysieke, sensoriële en mentale beperking, tussen 21 en 40 jaar.

Wij willen hierbij rekening houden met de volgende elementen :

 • haalbare zorgzwaarte (vraag en aanbod afstemmen)
 • bereidheid tot engagement van het natuurlijk netwerk van de persoon met een beperking
 • ter beschikking hebben van een Persoonlijk Assistentiebudget of het aanvragen ervan (toekomstige persoonsvolgende financiering). Dit willen we samen ook verder uitzoeken indien nodig.
 • achter de visie staan van vzw Bindkracht met de uitgangspunten van eigen regie, solidariteit en inclusie.

 

Procedure

Elke aanvraag wordt grondig onderzocht. We zullen de volgende procedure hanteren.

 • Telefonisch contact
 • Huisbezoek, waarbij de kandidaat-bewoner aanwezig is
 • Contacten en bevragingen met reeds betrokken diensten, mits toelating bewoner/ouders
 • Tweede huisbezoek
 • Budgetpuzzel leggen
 • Doe-activiteiten ter afstemming tussen de bewoners

Om de intake zo objectief en gedegen mogelijk te laten verlopen, zullen we geregeld terugkoppelen in onze commissie.

Leden van de commissie :

 • Karine Ruttens, teamcoördinator Vijverplein vzw , vzw Stijn
 • Wendy Vanderauwera, adjunct-diensthoofd, sociale dienst CM Leuven
 • Sofie Luyckx, bestuurder vzw Bindkracht
 • Nadia Quintens, voorzitter vzw Bindkracht

Gezien de samenstelling van de groep bewoners op dit moment, is het noodzakelijk dat de volgende kandidaten een PAB ter beschikking hebben. Deze voorwaarde is noodzakelijk ifv de nodige budgetten om het personeel te kunnen betalen in de opstartfase.

 

Inschrijvingsformulier