Steun ons als onderneming

1. In natura

Je kan al onze activiteiten in natura steunen. Bijvoorbeeld door bijstand te verlenen, drank te leveren of catering te verzorgen, materiaal aan te bieden,…

 

2. Met een gift

Je kan natuurlijk ook een vrije gift storten op ons rekeningnummer BE66 7310 3376 2843 - BIC KREDBEBB met als mededeling ‘vrije gift’.

 

3. Als peter of meter

Je kan er ook voor kiezen om peter of meter te worden van één van onze bewoners.

 • Je sponsort hem of haar met een minimum van € 100 per maand.
 • Jouw pete- of metekind houdt je op de hoogte van het reilen en zeilen in vzw Bindkracht.
 • Je ontvangt onze nieuwsbrieven

In ruil hiervoor komt jouw logo of naam op onze website, facebookpagina en onze nieuwsbrief.

 

4. Als sponsor

Hier zijn verschillende pakketten mogelijk: 

Partner voor 1 of meerdere jaren    Activiteitenpartner 
Loopt mee in alle communicatie:
 • website
 • nieuwsbrief
 • visibiliteit op onze activiteiten
 • naam en logovermelding
  Loopt mee in alle communicatie van de activiteit:
 • website
 • nieuwsbrief
 • visibiliteit op deze activiteit
 • naam en logovermelding
Kostenplaatje:
 • € 5000 / jaar
  Kostenplaatje:
 • volgens de activiteit
 • kan ook in natura: zaal, catering, drank,...